Benvido/a

Concurso de méritos para a adscrición a un posto administrativo ( C/C1) na Institución da Valedora do Pobo. Resolución do 5 de xuño de 2024 (DOG nº 115, do 14 de xuño de 2024)

Versión Galego

Concurso de méritos para la adscripción a un puesto administrativo ( C/C1) en la Institución de la Valedora do Pobo. Resolución de 5 de junio de 2024 (DOG nº 115, de 14 de junio de 2024)

Versión Castellano